Kontaktujte nás: (+420) 725118554 | info@workforce-planning.cz

Workforce Planning jako metodologie pro řízení lidských zdrojů je poměrně unikátní tím, že existující strategie řízení lidského kapitálu (talent management strategie) cíleně zaměřuje na řízenou podporu vaší obchodní strategie; ideálně se vlastně jedná o business proces, nikoliv o HR proces, ačkoliv bývá HR managery facilitován.

Identifikuje rizika obchodní strategie spojená s lidským kapitálem a snaží se jim předcházet, aby bylo možno dosáhnout stanovených obchodních plánů. Výstupem spolupráce bývá vytvořit pro vás strategii a akční plán řízení lidského kapitálu, který vám pomůže překonat tato rizika a omezení dříve, než nastanou. Tato metodologie se tak zaměřuje na dlouhodobější časový horizont, a přináší strategickou výhodu pomocí budoucích scénářů. 

Procesní metoda Workforce Planning aktivně optimalizuje řízení lidského kapitálu tak, aby podpořila vaši obchodní strategii. Díky tomu nemusíte používat strategie řízení lidských zdrojů reaktivně, ale plánujete využití vašeho lidského kapitálu předvídavě s ohledem na vaše strategické cíle a představy. Tato strategická metoda se liší od tradičního plánování počtu zaměstnanců tím, že se zaměřuje také na kvalitativní aspekty, a navazuje přímo na vaše konkrétní obchodní strategie a plány.

Workforce Planning jako metoda je pak komplexní soubor aktivit a procesů, který se musí přizpůsobit velikosti a potřebám každé společnosti. Je flexibilní a přizpůsobuje se individuálním podmínkám klienta. Naše cíle se odvíjejí přímo od vaší obchodní strategie a potřeb. Například se můžeme zaměřit na udržení konkurenčního postavení a vytvoření programů pro udržení klíčových konzultantů, získání motivovaných zaměstnanců v konkurenčních regionech nebo rozvoj inovativních technologií ve vašem odvětví a posouzení, zda jste schopni udržet krok s měnícím se okolím a jak to ovlivní vaše zaměstnance. Naše služby jsou plně přizpůsobeny vašim individuálním potřebám a situaci.