Úvodní stránka » Co je workforce planning

Workforce planning se jako poměrně unikátní funkce a proces zaměřuje na porozumění dopadů nastavené obchodní strategie na lidské zdroje (lépe lidský kapitál) a to při zahrnutí případných omezujících vlivů prostředí - jak známých tak očekávaných, interních i externích. Umožňuje tak proaktivně optimalizovat komplexní proces řízení lidského kapitálu (human capital management) podle nastevných cílů obchodní strategie, namísto typicky reakční podstaty běžného řízení lidských zdrojů (human resource management) které z principu nepředchází ad hoc řešením, časovým i finančním zbytným ztrátám apod.

Soubor aktivit a procesů Workforce Planning může být poměrně komplexní, a proto je vhodné náročnost i výstup procesu upravit dle velikosti (komplexity) existujícího lidského kapitálu každé společnosti, i dle očekávání čeho by bylo potřeba dosáhnout. Nejedná se nutně o rigidní robustní proces, lze jej flexibilně adaptovat podle podmínek každého příjemce. Díky přímému navázání na obchodní strategii a cíle společnosti budou i cíle tzv. workforce plánu pro každý subjekt jiný - někde to může být důraz na udržení podílu na trhu a z toho vyplývající program talent managementu pro retenci klíčových obchodních konzultantů, jinde půjde o rozvoj nové značky v konkurenčních podmínkách s důrazem na získání kvalitních motivovaných zaměstnanců v regionech s vysokou konkurencí, a další široká škála individuálních situací.

 

Kontakt

Viktor Teichman
Workforce-Planning.cz
(+420) 725118554
70765189