Orientační ceník pro představu. Úvodní dorozumění vždy zdarma.

Úvodní konzultace (seznámení)

Iniciální online či osobní setkání cca 30-60 min pro porozumění situaci a očekávání klienta a společného zhodnocení, zda je metodologie workforce planning pro konkrétní situaci klienta vhodná, s otevřenou možností návazné placené spolupráce, pokud by dávala oboustranně smysl.          Zdarma               

Konzultace zaměřená na zjišťování potřeb

Diskuse sloužící k formulaci otázek klienta, sdílení informací, nápadů či představ, s cílem orientace klienta v problematice workforce planning / lidských zdrojů. 

Očekávaným výstupem není práce na vyřešení konkrétní problematiky, ačkoliv může později samozřejmě nastat. 

1000 Kč / hod    

Konzultace cílená na výstupy v oblasti WFP

Diskuse zahrnující odbornost v problematice Workforce Planning / lidských zdrojů, vedoucí k nastavení procesů workforce planning u klienta. 

Očekávaným výstupem je práce na postupném vyřešení konkrétní problematiky, podle dohodnutých cílů. 

1500 Kč / hod 

Zpracování a implementace strategie Workforce Planning

Definování a implementace strategie Workforce Planning pomáhá organizacím  identifikovat a optimalizovat jejich lidský kapitál vlastním obchodním strategiím, včetně analýzy interních i externích faktorů, a proaktivně plánovat scénáře pro překonání očekávaných rizik tak, aby mohlo dojít k naplnění obchodních cílů a strategií. 

Tento proces je velice komplexní a musí být přizpůsoben konkrétním podmínkám každého klienta. Může či nemusí zahrnovat kvantitativní analýzu podmínek, jeden či více scénářů, kvalitativní či kvantitativní zaměření, jednoduché či komplexní vstupní informace a podobně. Z tohoto důvudu je cena stanovena individuálně.   

Dle domluvy  

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.