Strategic Workforce Planning: proaktivní navázání strategie řízení lidských zdrojů na obchodní strategii 

  • Strategic Workforce Planning (SWP) je jedinečná metodika, která přímo a cíleně nastavuje priority řízení lidského kapitálu podle vaší obchodní strategie
  • Nejedná se o čistý HR proces, ale o business process, který poskytuje obchodnímu vedení metodiku, jak efektivně nastavit priority HR strategie 
  • Identifikuje rizika spojená s lidským kapitálem a navrhne plán, jak je včas překonat a dosáhnout vašich obchodních cílů. 
  • Zaměřuje se na středně- a déledobější horizont, kde pomáhá proaktivně identifikovat reálná rizika lidských zdrojů pro vaše obchodní cíle a sestavit plán na jejich předcházení
  • Nejedná se tak o řešení okamžitých problémů a hašení požárů (fire brigading), ale poskytuje strategickou výhodu díky plánování scénařů klíčových oblastí v horizontu následujících let 
  • Na rozdíl od tradičního plánování počtu zaměstnanců (headcount planning) se SWP zaměřuje i na kvalitativní aspekty a specifické potřeby vaší firmy.

Příklady cílů WP:

  • Udržení konkurenceschopnosti, klíčových talentů a dovedností 
  • Optimalizace skladby pracovní síly (dovednosti, remote working, očekávání...) v enormě se měnících podmínkách
  • Příprava na vstup konkurenčního hráče s inovativní technologií

Umím metodologii přizpůsobit velikosti a potřebám klienta. Kontaktujte mě pro více informací

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.